Terms & Conditions

thatsluck téarmaí agus coinníollacha

Úsáid na mbogearraí a íoslódáladh ón suíomh ThatsLuck.com tugann sé le tuiscint go nglactar leis na rudaí seo a leanas go neamhchoinníollach Téarmaí agus Coinníollacha, a ndearbhaíonn an t-úsáideoir gur léigh sé, gur thuig sé agus gur glacadh leis go hiomlán.

 

1 CÓIPCHEART - AN BOGEARRAÍ i láthair ar ThatsLuck.com faoi ​​chosaint ag na dlíthe ar chóipcheart agus ag an gCóipcheart atá i bhfeidhm san Iodáil, le forálacha conarthaí idirnáisiúnta agus le gach dlí eile is infheidhme. 

Dá bharr sin, tá oibleagáid ar an úsáideoir na bogearraí a chóireáil mar aon ábhar faoi chóipcheart eile (m.sh. leabhar nó diosca DVD). Ní féidir leis an úsáideoir, ar aon chuma, na bogearraí a atáirgeadh agus a mhargú gan údarú i scríbhinn a fháil roimh ré ThatsLuck.com

 

2 CEARTA AN ÚSÁIDEOIR - ThatsLuck.com tugann sé an ceart don úsáideoir na bogearraí a úsáid go sealadach lena úsáid phríobháideach féin.

Tuigtear go bhfuil na bogearraí “in úsáid” nuair a úsáidtear iad trí ríomhaire, taibléad, fón cliste nó aon ghaireas oiriúnach eile. Tá an t-úsáideoir ar an eolas agus glacann sé leis ThatsLuck.com féadfaidh sé cosc ​​a chur ar úsáid na mbogearraí go buan gan fógra roimh ré.

 

3 TEORANTA ÚSÁID AN BOGEARRAÍ - Ní fhéadfaidh an t-úsáideoir feidhmiúlacht na mbogearraí a athrú ar bhealach ar bith.

Ní chiallaíonn úsáid na mbogearraí íoslódáilte go huathoibríoch an ceart aon nuashonruithe nó leaganacha níos déanaí a úsáid.

 

4 DLITEANAS A FHÁIL DO DAMÁISTE - Riarthóir an láithreáin i gcás ar bith ThatsLuck.com beidh siad faoi dhliteanas i leith damáistí díreacha nó indíreacha (lena n-áirítear, gan teorainn, damáiste do chaillteanas nó do chaillteanas tuillimh, cur isteach gnó, cailliúint faisnéise nó caillteanais eacnamaíocha eile) a thig as úsáid nó neamhúsáid na mbogearraí, fiú má dhéantar tagairt dóibh sa riarthóir láithreáin ThatsLuck.com Cuireadh in iúl duit go bhféadfadh damáiste den sórt sin a bheith ann.

Is ar an úsáideoir go hiomlán agus go heisiach atá an fhreagracht. Diúltaíonn an t-úsáideoir go dtí seo cúiteamh a éileamh as aon damáistí, díreach nó indíreach de chineál ar bith a thagann as úsáid nó neamhúsáid na mbogearraí a íoslódáladh ón suíomh Gréasáin ThatsLuck.com Maidir le haon rud nach soláthraítear nó nach dtuairiscítear anseo, déantar tagairt do Chód Sibhialta na hIodáile.